Instellen van de Software en Firmware

De Arduino en Repetier Software

Voordat je aan de hang kan met je printer moet eerst de firmware naar de Arduino geupload worden. Daarna moet de printer gecalibreerd worden. Er zijn een aantal programma’s beschikbaar voor de RepRap. Ik heb gekozen voor Repetier, omdat het makkelijk te configureren is, en de Arduino software hoeft niet opnieuw gecompileerd te worden wanneer er iets aan de instellingen van de printer gewijzigd wordt.

Omdat het RAMPS bord aangedreven wordt door een Arduino, heb je een Arduino client nodig om de Repeties software naar het Arduino bord te uploaden. De Arduino client kan gratis geupload worden op Arduino. De Repetier firmware en de client zijn te vinden op www.repetier.com.

 

Het configureren van de Arduino Client

Na het downloaden en installeren van de Arduino client moeten er nog wat instellingen aan de client gewijzigd worden voordat deze met de Arduino kan communiceren.

Start de Arduino client op en selecteer eerst het juiste Arduino type. In dit geval is dit de Arduino Mega 2560
(zie ook de printscreen hieronder).

Untitled-picture5

Daarna moet de juiste compiler geselecteerd worden. In dit geval is dat de AVRISP mkII.

Untitled-picture2

Selecteer vervolgens de juiste com (of seriele) poort waarmee de Arduino met de computer communiceert.

Untitled-1

Nadat alles is ingesteld, kan het repetier.ino bestand dat je als het goed is al hebt gedownload geopend worden. Druk op het pijl-icoon en de software zal gecompileerd worden en geupload worden naar de Arduino.

Untitled-picture3

 

Setting up the Repetier Client